عضویت در ساقی باکس

ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید ( جهت عضویت و  فعالیت ) :

ثبت نام

سپس موارد خواسته شده را با دقت تکمیل کنید

عضویت

نکته : حتما از ایمیل معتبر برای ثبت نام استفاده کنید ، بعد از وارد شدن به حسابتان آن را تائید کنید.